Menu Sluiten

Wijn, vruchtensap en conserven.

De maand oktober is de maand van de geschiedenis en ook onze vereniging besteed hier aandacht aan.

Bij deze nogmaals aandacht, naar aanleiding van het bericht:
Twee wijnhandelaren in Ten Boer” van 10 september 2019.
We ontvingen een mail van Bert Holsteijn met diverse vragen.

Vragen over o.a. Reddingius & Bosma, Westersingel Groningen en diverse genealogische
vraagstukken. Hier wilde ik verder naar kijken.
Samen met de broers Holsteijn begonnen we te zoeken naar antwoorden,
het raadsel wie was Bosma nu eigenlijk is nu duidelijker geworden.
Wat gebeurde er in de de Westersingel. De geschiedenis van vruchtensap in
Groningen kwam in een ander daglicht te staan.

En hoe het verder ging met de familie Reddingius die in het mooie afgebroken huis aan de
Rijksweg Ten Boer woonden.

Wijn

In het bericht van 10 september 2019 lezen we de namen Reddingius & Bosma, wijnverkopers in Ten Boer en Groningen aan de Westersingel. Wie waren deze heren ?

bron: NvhN 28 november 1895

Was deze advertentie het begin om in Groningen een zaak te beginnen ?

bron: beeldbank Groningen / Redingius en Bosma zaten aan de linkerkant van de straat op de foto.

Reddingius & Bosma is Gerard Hendrik Reddingius 1851-1918 en/of zijn zoon Wibrandus Gerhardus 1876-1948 ?

Van G.H. Reddingius is bekend dat hij wijnhandelaar was in Ten Boer, het verhaal van zijn zoon komt verder in dit artikel aanbod.

bron: Provinciale Drentsche en Asser courant, 3 december 1883

Bosma bleef heel lang verborgen. Via Delpher kwamen we bij een advertentie in het NvhN, oktober 1898, bij J.A.R. Bosma Westersingel terecht.

In de archieven is maar één Bosma J.A.R. te vinden, 1872-1948. Jan Antonie Reinders, zoon van M.J. Bosma, burgemeester van Ruinerwold.

Uit het Groninger Archief:

De advertenties van de heren Reddingius & Bosma, Groningen vinden we in de jaren 1897 t/m december 1898. In de maanden voor de inhuldiging van koningin Wilhelmina werd er veelvuldig geadverteerd voor het feest van 6 september 1898 met een speciaal etiket.

bron: NvhN 1 juli 1898

Behalve wijn hadden de heren ook andere producten in flessen;

bron: NvhN
bron: Groninger Archief / foto Harry Holsteijn

bron: chvtb, oktober 2021 / linkerkant op de foto, te hoogte van de rode eend

Hoe ging het verder met de Reddingius & Bosma ?

Jan Bosma ging in 1901 terug naar Ruinerwold en trouwde in 1906 met Ernestine, zie het onderschrift van de foto hier onder. Vader Bosma was burgemeester en Jan koos ook voor dit vak.

bron: beeldbank stichting historie van Ruinerwold

G.H. Reddingius, is in 1918 overleden in Ten Boer.

Vruchtensap en conserveren, een ander weg ?

Wibrandus Gerardus Reddingius, zoon van G.H. Reddingius.

In 1901 was er in Winschoten een tentoonstelling, de inzending (buiten het programma om) van W.G Reddingius kreeg een gouden medaille voor het conserveren van groenten en vruchten.

bron: NvhN 31 augustus 1901
bron: NvhN 22 september 1901

Vader en zoon Reddingius en Bosma ? , “onzen firmant en fabrikanten” vallen op in de advertentie. Bosma ging in maart 1901 uit Groningen weg.

Geschiedenis,

In Nederland begon men het eerst met de vruchten – wijnfabricage in het Noorden, in Groningen.Vermoedelijk waren onze oudste vruchtenwijnen bereid van aalbessen en frambozen. In enkele geschriftjes van omstreeks 1890 (5) vindt men mededelingen over appelwijn, tegenwoordig de belangrijkste vruchtenwijn voor de Nederlandse vruchten- wijnindustrie.

Van Groningen breidde de vruchten wijnindustrie zich verder over ons land uit.Dit gebeurde vooral door de grote activiteit en van Professor Sprenger toen hij omstreeks
1932 o p h e t L a b o r a t o r i u m v o o r T u i n b o u w p l a n t e n t e e l t t e W a g e n i n g e n b e g o n m e t d e wetenschappelijke bestudering van de vraagstukken betreffende de vruchtenwijn bereiding .De achtergrond hiervan was de Nederlandse Fruit teelt rendabel te maken.Op het titelblad van een boekje van Reddingius( 5) staat trouwens ook vermeld: „Vruchten wijnen oefen en als volksdranken een grooten in vloed uit ten voordeel ieder nationale welvaart”. Sprenger wist de industrie voor zijn onderzoekingen t e interesseren met als gevolg dat de fabricage van vruchtenwijnen op een hoger plan kwam te staan dan tot nu toe het geval was geweest.

bron: vruchtenwijn1 / IR.E. Olthof 1961

Weg uit Ten Boer.

In advertenties uit die tijd, 1906-1919 komen we de naam W.G. Reddingius tegen in de stad Groningen. En dit onder verschillende namen.

bron: NvhN 26 februari 1910
bron: Provinciale Drentsche en Asser courant 27 maart 1913
bron: NvhN 31 augustus 1906
bron: 10 april 1907
bron: 17 mei 1908
bron: Algemeen Handelsblad 9 januari 1917
bron: NvhN 13 januari 1917
bron: NvhN 2 juli 1919

Weg uit de stad Groningen.

bron: NvhN 25 mei 1917
bron: NvhN 31 augustus 1917
bron: Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 14 december 1918

Melk-zuivelfabriek De Punt.

Rond 1914-1915 stond de melk en zuivel fabriek leeg, in één van de advertenties is sprake van het koken met stoom. De melkfabriek had een pijp, zie foto. Misschien zat Reddingius met zijn fabriek hier in De Punt?

bron: de vergeten cultuurhistorie van De Punt / natuurplatform-drentsche-aa.nl

Huwelijk.

bron: open archieven

Vijf kinderen werden geboren in Den Haag, de eerste was Gerhard Henze op 9 mei 1921.

Weg uit het Noorden.

De familie Reddingius ging naar Den Haag om daar te wonen en werken.

Uit het tijdschrift Het Leven 1906-1941 / Spaarnestad photo.

Twee arbeiders aan het werk in de conservenfabriek van Reddingius. Ze vullen flessen met vruchtensap. Den Haag, 1931.
Verschillende arbeiders, vrouwen en mannen, zijn aan het werk in een ruimte van de conservenfabriek van Reddingius. Op tafel staan tientallen flessen en potten met vruchtensap. Den Haag, 1931.
Prive-kantoor van de firma Reddigius Vruchtenproducten in Den Haag. De heren [van de directie] keuren glazen flesjes met essences. Op het bureau staan een typemachine en telefoon. Tegen de muur een kast met Leitz ordners. Nederland, Den Haag (‘s-Gravenhage), mei 1931.

Toneel.

Behalve de fabricatie van allerlei producten schreef W.G. Reddingius (Gzn. / G.hz.) ook nog toneelstukken en liederen.

bron: Provinciale Drentsche en Asser courant 12 januari 1927

“Wie brengt de pan terug”

No. 33 toneelfonds “De Noordstar”
Uitgevers J. Bakker 1912. F. Mulder 1935

bron: Nederland jrg. 73 1921
bron: Nvhn

Alles is rond dacht ik.

Maar…. in open archieven kwam ik een Koninklijke onderscheiding tegen:

Geen jaartal of andere informatie kwam ik tegen bij deze gegevens.

Voor en achternaam kloppen maar in de geboortedatum zit een klein verschil in 1876 en 1901.

Het antwoord van het hoe en waarom vond ik in de archieven, het zijn neven van elkaar, ze hebben dezelfde grootvader, Wibrandus Gerhardus Reddingius, zie hieronder,

De vaders waaronder de wijnhandelaar uit Ten Boer, Gerhardus Hendrik 1851-1918 en Nicolaas Henderikus Reddingius 1876 geboren Ten Boer, overleden 1940, waren broers van elkaar.

bron: de telegraaf, 17 oktotber 1980

Google de naam Redson op uw computer en er gaat een wereld open.

bron: s.schroeder

noten:

drie generaties Reddingius :

1 – Wibrandus Gerhardus, geboren te Emden 1823, overleden in Ten Boer. 1902. Hij was secretaris en ontvanger in Ten Boer.

2 -Gerhard ( Gerad ) Hendrik, geboren en overleden in Ten Boer, 1851-1918. Hij was wijnhandelaar.

3 -Wibrandus Gerhardus, geboren in Ten Boer 1876, overleden in Den Haag 1948. Hij was conservenfabrikant.

uit het bevolkingsregister Ten Boer:

De woonmutaties van W.G. Reddingius, 1891 Groningen, is in 1892 niet leesbaar, 1905 Groningen,1909 Groningen, 1913 Den Haag, 1915 Voorburg en in 1916 Haren Gr.

Na het overlijden van haar man, G.H. Reddingius in 1918, ging Mw. Reddingius-Boerma ( Woltersum 1854 – Den Haag 1928 ) naar Haren Gr.

J.A.R. Bosma en W.G.Reddingius zijn allebei in 1948 overleden. Wilhelmina was Koningin van Nederland in de periode 1890 -1948.

Het pand Westersingel 8, is allang afgebroken, op huisnummer 10 kwam in 1953 een slijterij met de naam Gruno, van de familie Holsteijn.

bron: beelbank groningen / 1966

bronnen:

Cor Klok, Delpher, Drents en het Groningers archief, beeldbank Groningen, open archief, S.Schroeder, beeldbank stichting historie van Ruinerwold, ir.R.E. Olthof, natuurplatform-drentsche-aa.nl, Spaanestad photo, archief van de kanselarij de Nederlandse Orden en ons eigen archief.

Dank aan de broers Bert & Harry Holsteijn voor de informatie en het meedenken over Reddingius & Bosma.

1 Comment

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Het modereren van reacties is ingeschakeld. Het kan even duren voordat je opmerking wordt weergegeven.