Menu Sluiten

De vereniging

De Cultuurhistorische Vereniging Ten Boer (CHVTB) is een relatief jonge vereniging, opgericht op 10 december 2013, door Henk Boels (voorzitter), Klaas van der Laan (penningmeester) en Wouter van Rossem (secretaris). Het secretariaat is op dit moment gevestigd in het voormalige Gemeentehuis (1911-1975) van ten Boer, Stadsweg 43, (galerie TroosT) 9791 KA.

De CHVTB is er voor iedereen, die geïnteresseerd is in de geschiedenis en de cultuur van de, vanaf 2019 voormalige, gemeente Ten Boer. Hiertoe behoren de dorpen: Garmerwolde, Thesinge, Sint Annen, Lellens, Winneweer, Ten Post, Wittewierum, en Woltersum. Als u nauwer betrokken wilt raken bij de CHVTB, of ons werk financieel wilt steunen kunt u lid worden voor € 5,- per jaar.

Historie

De CHVTB is voortgekomen uit een Cultuurhistorische Werkgroep (CHW), ingesteld door de gemeente om deze te adviseren in historische zaken en de keuze van straatnamen bij de uitbreiding van de gemeente. Daarnaast nam het stimuleren van het historisch besef bij de bevolking, door het organiseren van gratis toegankelijke lezingen, een belangrijke plaats in. Hiervoor ontving de CHW een jaarlijkse subsidie van de gemeente. Ook het organiseren van Open Monumenten Dag in de verschillende dorpen van de gemeente, rekende de CHW tot haar taak.

Doelstelling

  1. Het verzamelen, behouden en presenteren van de historie van de gemeente Ten Boer.
  2. Het adviseren van het college van Burgemeesters en wethouders van de gemeente desgevraagd dan wel uit eigener beweging, omtrent cultuur-historische aangelegenheden, waaronder straatnaamgeving.

Hoe gaan we dat bereiken

  1. Het verzamelen van gegevens, beeldmateriaal en voorwerpen over de historie van de gemeente Ten Boer;
  2. Geschriften publiceren;
  3. Tentoonstellingen, lezingen en excursies organiseren;
  4. Het bevorderen van een digitaal platform, zoals een website;
  5. Het aanleggen van een eenvoudige bibliotheek/archief/database ten behoeve van leden;
  6. Deelname aan de Beeldbank Groningen;
  7. Samenwerken met derden, zoals andere historische verenigingen en particulieren en websites.