Menu Sluiten

Cookies- en privacyverklaring

Cultuurhistorische Vereniging Ten Boer (CHVTB), gevestigd aan Stadsweg 43, 9791 KA Ten Boer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Persoonsgegevens die wij verwerken

CHVTB verwerkt uw persoonsgegevens slechts wanneer u gebruik maakt van aangeboden goederen/diensten en u deze gegevens zelf verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij via de website verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Postadres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatie en IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@historischeverenigingtenboer.nl. Dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Cultuurhistorische Vereniging Ten Boer verwerkt uw persoonsgegevens om:

 • u te informeren over evenementen en nieuwsberichten indien u heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven;
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om door u gestelde vragen te beantwoorden;
 • u de mogelijkheid te geven lid te worden van de vereniging; uw gegevens zijn dan nodig voor administratieve doeleinden;
 • (in de toekomst) nieuwsbrieven te verzenden wanneer u hiervoor toestemming geeft;
 • bestellingen bij u af te leveren, bijvoorbeeld wanneer u via onze site een boek heeft besteld;
 • de website optimaal te kunnen beveiligen.

Geautomatiseerde besluitvorming

CHVTB neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CHVTB) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

CHVTB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de verzamelde persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam: zolang u lid bent van de vereniging en/of op de hoogte wilt blijven van onze evenementen en nieuwsberichten (abonnee). Wanneer u via onze site een product heeft besteld zonder dat u lid of abonnee bent, dan verwijderen we uw naam uit onze administratie uiterlijk een maand na levering van het product.
 • Postadres: zolang u lid bent van de vereniging. Wanneer u via onze site een product heeft besteld zonder dat u lid of abonnee bent, dan verwijderen we uw postadres uit onze administratie uiterlijk een maand na levering van het product.
 • Telefoonnummer: zolang u lid bent van de vereniging. Wanneer u via onze site een product heeft besteld zonder dat u lid of abonnee bent, dan verwijderen we uw telefoonnummer uit onze administratie uiterlijk een maand na levering van het product.
 • E-mailadres: zolang u lid bent van de vereniging en/of op de hoogte wilt blijven van onze evenementen en nieuwsberichten (abonnee). Wanneer u via onze site een product heeft besteld zonder dat u lid of abonnee bent, dan verwijderen we uw e-mailadres uit onze administratie uiterlijk een maand na levering van het product.
 • Locatie- en IP-adres: deze gegevens worden niet actief verwerkt in de administratie van de vereniging, maar d.m.v. cookies door onze website verzameld om de veiligheid van de website te optimaliseren. De bewaartermijn van deze gegevens verschilt per cookie. Zie voor nadere uitleg de paragraaf ‘Cookies’.

Delen van persoonsgegevens met derden

CHVTB verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. CHVTB blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies: wat zijn dat?

Een cookie is een stukje informatie dat, op het moment dat u een website bezoekt, op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Op deze manier kunnen websites hun gebruikers onthouden. Dit is handig als bijvoorbeeld moet worden ingelogd om een website te kunnen gebruiken: door de geplaatste cookies blijft u ingelogd terwijl u de website gebruikt. Ook voor marketingdoeleinden is de plaatsing van cookies interessant. Uit privacyoverwegingen is dergelijk gebruik echter twijfelachtig, omdat de gebruiker niet altijd op correcte wijze op de hoogte wordt gesteld van het gebruik van cookies en de gevolgen daarvan. Meer informatie over wat cookies zijn, vindt u bijvoorbeeld op de website van de Consumentenbond: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies.

Wat voor cookies gebruikt de website van CHVTB?

Er bestaan verschillende typen cookies: functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van een website. Ook wij gebruiken functionele cookies om onze website zo goed en veilig mogelijk te laten functioneren.

Daarnaast gebruiken wij een aantal niet-functionele cookies die niet noodzakelijk zijn, maar wel helpen bij het optimaliseren van onze website, namelijk analytische cookies. Door plaatsing van deze cookies kunnen we zien welke pagina’s van onze website veelvuldig worden bezocht en welke juist niet. Vervolgens kunnen we deze informatie gebruiken om de website te verbeteren.

Third party cookies

Een aantal cookies wordt via onze website geplaatst door andere partijen (third party cookies):

Wordfence en Akismet

Door middel van de WordPress plugins Akismet en Wordfence zorgen we voor een optimale beveiliging van onze website. Met behulp van Akismet worden spamreacties tegengegaan en Wordfence biedt bescherming tegen aanvallen van buitenaf (firewall). Meer informatie over het cookiebeleid van Wordfence leest u hier: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/#cookies-set-by-the-wordfence-plugin. Informatie over het cookiebeleid van Akismet kunt u hier lezen: https://automattic.com/cookies/.

Google Analytics

Voor het analyseren van ons websitebezoek, gebruiken wij Google Analytics. De gebruikersmogelijkheden zijn zodanig ingesteld dat het gebruik van deze methode voldoet aan de AVG: IP-adressen worden geanonimiseerd en uw gegevens worden niet met Google gedeeld. Informatie over het cookiebeleid van Google Analytics vindt u hier: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Afmelden voor cookies

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CHVTB neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat of via info@historischeverenigingtenboer.nl