Menu Sluiten

Lijst van aangeslagen in den Hoofdelijken Omslag over 1914 Gemeente Ten Boer.

De jaaropgaven over 2019 komen weer binnen en we mogen (moeten) weer aangifte doen bij de belastingdienst wat ons inkomen was over 2019.

In ons archief vonden we een lijst met namen en beroepen en van hun geschat zuiver inkomen over het jaar 1914.

Het noemen van namen gaan we niet doen, behalve die van één of twee. Het wordt een opsomming van beroepen en hun inkomen.

Van Ten Boer zelf is er een onvolledige lijst met 19 namen en die van Woltersum is compleet. De lijsten van de andere plaatsen van de gemeente hebben we doorgespeeld naar onze zustervereniging in Ten Post.

Het jaar 1914.

Minister Treub van Financiën heeft eind 1914 één inkomstenbelasting ingevoerd voor inkomen uit arbeid, bedrijf en vermogen. Het hoogste tarief was bij invoering 5%. Met deze ’nieuwe’ inkomstenbelasting werden de verschillende bronnen van inkomsten voortaan gelijk belast. Tot die tijd werden inkomsten uit arbeid anders belast dan inkomsten uit vermogen, via twee aparte belastingen die eind 19e eeuw waren ingevoerd (de vermogensbelasting en de bedrijfsbelasting). Een aparte vermogensbelasting bleef bestaan, als heffing over de waarde van het vermogen zelf.
Met de invoering van de inkomstenbelasting, is ook het aanslagbiljet en de ‘blauwe’ belastingenvelop geïntroduceerd. De eerste enveloppen zijn in 1915 verstuurd. Het belastingjaar liep toen nog van 1 mei t/m 30 april van het volgende jaar. En op het aangiftebiljet moesten bij aanvang van het nieuwe belastingjaar de bestaande en te verwachten inkomsten vermeld worden. Nu loopt het belastingjaar gelijk met een kalenderjaar en wordt er achteraf aangifte gedaan.

Geschat zuiver jaarinkomen 1914.

Rijksveldwachter 600 gulden. ( Nu 2.250 euro bruto p/m. )

Bakkers van 600 tot 2.400 gulden.

Schilder 600 gulden.

Slagers 600 gulden.

Schoenmakers 650 gulden.

Koster 700 gulden.

Predikanten 1.300-2.200 gulden.

Timmermannen 600-1000 gulden.

Korenschippers 600-800 gulden.

Houthandelaar 2.100 gulden.

Molenaar 800 gulden.

Winkeliers 500-850 gulden.

Veehandelaar 2.000 gulden.

Machinist 850 gulden.

Zuivelfabriek directeur 1.500 gulden.

Boerenknecht 700 gulden.

Melkventer 550 gulden.

Boomkweker 600 gulden.

Kasteleins 750-900 gulden.

Smid 1000 gulden.

commissionair 1.100-1.800 gulden.

Architect 1.900 gulden.

Rentenier 1.100 gulden.

landbouwers 500-5.200 gulden.

Onderwijs 650-1.600 gulden. ( Nu 2.563 euro bruto p/m. )

Een hoofdonderwijzer met een jaarinkomen van 1.600 en de dames, B. van Zanten en G. Kremer 700 en 750 gulden. Bouke van Zanten en Mw. G. Kremer waren ook bij de oprichting van de vereniging Vrouwenkiesrecht Ten Boer, zie op deze site onder home, het bericht van 13 november 2019.

Een man verdiende in het onderwijs meer dan een vrouw, maar dat was in 1914, er is toch veel verandert……of niet ?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.