Menu Sluiten

Tijdreis door de jaren:

2019, 2017, 2004, 1751 , 1601 en 10-15e eeuw.

We beginnen op 4 juni 1751, dinsdag a.s. 268 jaar geleden.

T. Beckeringh (1712-1790) stapt aan wal bij Garmerwolde, hij kwam uit Groningen. Na 8,5 minuten is hij bij de kerk van Garmerwolde. De Lage Weg gaat via een brug over het Thesingemaar. Op een T-splitsing gaat de weg naar Thesinge in oostelijke richting, 25 min. gaans vanaf de Garmerwolde kerk. De Groene Weg (onverhard?) loopt tot aan de kruising met de weg van Ten Boer naar Sint Annen. Op de gedrukte kaart staat als naam bij dit dorp St.Anne clooster. Kennelijk is Beckeringh naar Sint Annen gelopen waar huizen en een korenmolen worden getekend, voordat hij terugkeert naar Ten Boer.

blz.202 en 203, de atlas van Beckeringh, Reinder Reinders, WBooks

Sint Annen 2017,

  • tijdens werkzaamheden aan de Schultingaweg in oktober.
  • Provinciaal archeoloog G.Kortekaas bij de  5 aan het licht gekomen skeletten. Blootgekomen tijdens de renovatie van de Schultingaweg te Lutjewolde. 
  • De skeletten zijn omcirkeld met een schop en horen waarschijnlijk bij de begraafplaats van de verdwenen kapel van Sint Annen.
foto: chvtb
  • Sint Annen 2019.

Uit het rapport van Gert Kortekaas.

Samenvatting:

Het gaat om 16 graven daterend uit de 10-15e eeuw. Waarvan 3 kinderen en de rest volwassenen.

Gelet op het feit dat de skeletten in oost-west richting begraven waren en er geen grafvondsten zijn aangetroffen gaat het hier om graven van gekerstende mensen.

Verder wordt in het rapport het vermoeden bevestigd dat het gaat om een begraafplaats behorend bij de kerk/kapel van Lutjewolde die in 1601 is afgebroken.

In de 19e eeuw is de Schultingaweg verlegd over de voormalige begraafplaats.

Lutjewolde, dit is waarschijnlijk de plaats van een voormalig kerkhof.

foto:2004 A.vd Laan / hist.ver.gem.Bedum

Bronnen: Henk Kremer, Gert Kortekaas en Groninger Beeldbank en

                De atlas van Beckeringh.


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Het modereren van reacties is ingeschakeld. Het kan even duren voordat je opmerking wordt weergegeven.