Menu Sluiten

De scholen in Ten Boer.

vervolg op het bericht “Schoolfoto’s” van 5 aug. jl.

De scholen in Ten Boer zijn weer begonnen op maandag 17 aug. jl.

bron: chvtb, foto aug. 2020
bron: chvtb, foto 1986
bron:chvtb, foto aug. 2020

Noodlokalen van de gkv school aan de Boersterweg.

bron: chvtb, fotograaf Menno Bol
bron: chvtb, fotograaf Menno Bol, foto 1980-1985
bron: chvtb, foto aug. 2020

Nieuwbouw De Poort

bron: chvtb, fotograaf Menno Bol

openbare lagere school H. Westerstraat

bron: chvtb, foto 1970-1975
bron: chvtb, foto aug. 2020
bron: chvtb, foto 1975-1980
bron: chvtb, foto 1950-1955
bron: chvtb, foto 1955-1960 (o.l.s. en U.L.O. en normaalschool.Daarna Dorpshuis. nu gesloopt)

1951, Dorpshuis “Ons Huis” Hendrik Westerstraat, de voormalige openbare lagere school

Het Dorpshuis “Ons Huis” aan de Hendrik Westerstraat, de voormalige openbare lagere school werd gehuurd.

De volgende plaats van samenkomst was het (inmiddels afgebroken) Dorpshuis “Ons Huis” aan de Hendrik Westerstraat. Dit was de voormalige openbare lagere school. Hoewel ook dit niet beschikte over optimale voorzieningen, was de huurprijs van 500 gulden…. (bron: gkvtenboer)

De eerste schoolmeesters:

Ten Boer, in het jaar 1812 trouwde Hindrik Reinders, geboren in Woltersum, 31 jaar oud, schoolmeester van beroep, met Harmtje Jans, geboren in Lellens, 25 jaar oud.

De vader van Hindrik, Reinder Eltjes was ook schoolmeester, volgens de huwelijksakte.

Sint Annen, in het jaar 1821 werd Geessien Russeling geboren, haar vader was Jan Pieters schoolmeester.

bron: open archieven

Namen en jaartallen van schoolmeesters uit lidmaten:

Ten Boer

1719 Geert Basuin, en Anje Pieters, sijn huisvrouw Schoolmeester

1723 Den 22 November
heeft Derk Berents als Schoolmeester in plaetse van de overleden
Geert Basuin, sijn eerste kerkdienst hijr gedaen

1723 Den 7 Martius sijn met attestatie toegelaten
Derk Berends, Schoolmeester
Liefke Hindriks sijn huisvrouw

1738 Den 14 Sept.
Kerkelijke attestatie verleent aan gemelden
Derk Berents en zijn Huisvrouw Liefke Hindriks [vertrokken naar Groningen]

1742 NB: Derk Berendts Schoolmr en
Liefke Hindriks met attestatie
vertrokken naar Gron. zijnde hij
voorzanger geworden van de A-Kerk

1739 Den 28 Junij met attestatie van Gron. overgekomen
Berent Winkelman Schoolmr. en
Anna de Vrieze zijn huisvrouw

1750 Anna de Vriese (obiit)

1769 attestatie gekomen van Garmerwolde
?-3-1769 [datum onduidelijk]
Hindrik Wester Schoolmeester

1783 Beerta van Steujen, wed. van de Schoolm. B. Winkelman

1789 Johan Walraven van Leeuwen, Schoolmr.

Uit open archieven:

1847 overleden Hindrik Derks Boerema, 51 jaar oud, schoolmeester. (gehuwd met Jantje Wiltes Evenhuis)

Schoolmeester wordt nu onderwijzer.

Schoolmeester is een ouderwets woord voor wat nu onderwijzer of leerkracht heet. Naast het doceren waren ze ook werkzaam in de kerk. Een schoolmeester (meestal een man) was vaak een telg uit een schoolmeestersfamilie. Ook komt het voor dat de vader van een schoolmeester een ambachtsman, boer of handelaar was.

Dirk Hoek, 1824-1889, onderwijzer.

Abel Henderikus Homan, 1849-1936, onderwijzer.

Bernard de Jonge, 1861-1930, onderwijzer.

Eisse Bakker, 1875-1953, onderwijzer.

bron: privéarchief Henk Bakker, op de foto meester Eisse Bakker

Sint Annen

1719 Jan Lauwrens wedenaar Schoolmeester

1731 Tonnijs Jans Schoolmr.

1764 Den 23 Septemb. op Belijdenis der waarheid tot
Ledematen der Herformde Kerk zijn aangenomen
Klaas Derks Schoolmr te St. Anne

1780 den 15 Junii op belijdenis aangenomen zijn de navolgende Jantjen Luitjes Huisvrouw van Klaas Derks, Schoolmr te St Anna

1805 Nomde Engels Schoolmeester te St.Annen

1885 Menno Poll, onderwijzer

Woltersum

1654 Joannes Christiani Schoolmeester met atte-
statie van Suijdtbroeck.

1660 Jacob Gerhardts Schoolmr.

1691 Peter Claesen Schoolmeester

1748 d. 23 junius
door des Heeren gtote genade
het H. avontmael des Heeren gehouden
en is uit kraght van vertoonde attestatie
toegelaten Volkert Broos (schoolmeester)
met attestatie van Appingadam

1762 Folkert Broos schoolmeester

Thesinge: 22-4-1753 tot Lidmaad aangenomen: Jan Cornelis Schoolmeester te Thesinge

Lellens: 1667 Harbert Jansen schoolmester vert. attestatie van Wittewijrum

Garmerwolde: 1757 Decb. 11 is met attestatie van Groningen als lidmaat tot deese Gemeente overgekomen Benne Brondsma schoolmeester van dese plaatse.

Ten Post: Pieter Altens  schoolmeester in tijdt. 1722 L. bevond. Overleden 1765)

bronnen:

openarchieven, allegroningers, beeldbank Groningen, lidmatenboeken, encyclo, John Havinga, gkvtenboer, privéarchief Henk Bakker en ons eigen archief.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Het modereren van reacties is ingeschakeld. Het kan even duren voordat je opmerking wordt weergegeven.