Menu Sluiten

Vervolg van de kaart Ten Boer uit 1744.

In het eerste bericht over deze kaart, van 13 mei jl., zijn er van de 28 nummers 20 gevonden.

Ten Boer, 1744
bron: Groninger Archieven, collectie Gockinga ,Ten Boer 1744.

Lijst van de beroepen:

herbergier, nummer 16

huisvrouw, heel veel.

kleermaker, nummer 24

kuiper * nummer 14

predikant, nummer 23

schoenmaker, nummer 8 en 13

schoolmeester, nummer 20

smid, nummer 17

timmerman, nummer 9

weversche, nummer 2

  • Kuiper, de kuipers worden onderscheiden in natte en droge kuipers. De laatste maakt vaten om droge stoffen in te bewaren. De natte kuipers vervaardigden vaten als haringtonnen, wijn- en biervaten, wringtobbes, persen opslagkuipen. (bron: stichting behoud van oud).

Grazen land:

De oppervlakte maat ‘gras’, werd voornamelijk in de provincie Groningen gebruikt. Een oppervlakte gras was de oppervlakte die één koe nodig had om te grazen. Op één hectare land konden ongeveer twee koeien grazen, dus een gras is ongeveer een halve hectare. De maat gras was per streek verschillend. Het ‘grastal’ was vooral bedoeld om grondbelastingen te innen. De belasting werd betaald per gras. (bron: wetenschap info nu)

Aanvullingen bij de namen.

De volgende informatie komt o.a. uit het boerderijenboek Ten Boer.

Nummer 1, Liendert Jans.

De kaart 1744 was in gebruik bij zijn vader, Jan Lienders. Het hoe en waarvoor hij deze kaart gebruikt heeft is mij onbekend.

blz. 164-165 1697 Jan Lienders en Marretie, Wittewierum Kollerijweg 86.

en blz. 150 1720 kwam Liendert Jans uit Wittewierum naar Ten Boer (bron lidmaten Ten Boer)

1722 Grietjen Freriks wordt op belijdenisse angenomen. (bron: zie hierboven)

Het echtpaar komt op de boerderij van (schoon) vader Freric Wigbolts.

Uit open archieven:

huwelijk op 29 oktober 1719 in Ten Boer van, Liendert Jans Wittewierum en

Grietjen Freriks Ten Boer. Hun zoon Jan is op 19 september 1723 gedoopt in Ten Boer.

bron: boerderijenboek blz. 150.

In het jaar 1744 heeft er een hermeting plaats gevonden van het land. De vorige hermeting was in het jaar 1664.

Is de uitkomst van de hermeting van 1744 vastgelegd in deze kaart ?

Op kaart is het huis met nummer 1 maar een klein huisje, voor een eigenaar van 85 grazenland of woonde Liendert Jans en Grietjen Freriks daar omdat ze waren bezig met de “nieuwe behuizing”, de tekening van de boerderij in de kaart ?

1744

Uit open archieven:

huwelijk op 20 maart 1761 van Jan Hoving van Ten Boer en

Trijntje Wigbolds wed. van Jan Leenders.

1770

De getekende boerderij, op de kaart van Ten Boer 1744, staat in de H. Westerstraat 24.

( gemeentehuis Ten Boer)

Nummer 16 Hind = Beudekers en nummer 22 Gerrit Gerritz.

Op blz.147 en 149 van het boerderijenboek:

blz. 149 een vermelding van Hendrik Büdiger.

bron: boerderijenboek blz.147.

Op blz. 147 van het boerderijenboek,

1727 Gerrit Gerrits en z’n tweede vrouw, Janneke Eijsses.

1759 boedelscheiding.

Nummer 25 en 26, Jan Hoving wed.

Op blz. 149 van het boerderijenboek, 1722 Frerik Wigbolds.

1735 Jan Hoving en Annie Frerix.

1742 Jan Hoving wed. Annie Frerix.

Uit lidmaten Ten Boer:

1731 in St.Annen Clooster, Jan Hovings en Anje Freriks van Slochteren.

Rond 1738, Anje Freriks wed. wijlen Jan Hoving.

1744

De boerderij nummer 26 op de kaart Ten Boer van het jaar 1744,

staat aan de H. Westerstraat 26.

(boerderij Blokzijl)

Wat is er meer te zien op de kaart ?

Stukjes land met een naam erin geschreven.

Van links naar recht:

Claas Boldewijn, nummer 8, Cornelis Jans nummer 21 en Hindrik Nannink nummer 19.

Daarboven: pastorij. schoolmeester en diaconij.

De letters A,B,C,D.F en G staan voor landerijen, maar het is mij onbekend van wie ?

bron: Beeldbank Groningen, 1920-1930.
bron: fotoarchief Scholma Bedum, najaar 1976.

bronnen:

open archieven, beeldbank Groningen, lidmaten Ten Boer 1719-1811, onze zustervereniging in Bedum, fotoarchief van Scholma Bedum, boerderijenboek Ten Boer en Overschild 1595-2005, en Ann.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Het modereren van reacties is ingeschakeld. Het kan even duren voordat je reactie wordt weergegeven.