Menu Sluiten

De oudste kaart vanTen Boer, 1744.

Gemeten voor Wicher Wichers, 1738 – 1798, rentmeester – generaal in gebruik bij Jan Lienderts.

bron: beeldbank cultureererfgoed

Wicher Wichers (1719-1798). Rentmeester der vaste goederen van de provincie Stad en Lande.

Taak van de rentmeester.

Een groot gedeelte der werkzaamheden werd gedelegeerd aan commissies, waarvan verscheidene permanent zijn geworden, n.l. die tot de petitiën van de Raad van State en dezer provincie financiën, tot de ontvanger-generaalsrekening, tot de rentmeestersrekening, tot de zaken van de admiraliteit, tot de reviesen, tot de verhuring van de provincielanden, tot de limietscheiding, tot de munt, tot de noorder indijking, tot de subsidiën, tot de defroyementen, tot de appoinctementen. Elk jaar op de St. Pieterslanddag wezen beide leden hun gecommiteerden aan.

(bron: Groninger Archief)

bron: Groninger Archieven, collectie Cockinga 1744.

Wie waren deze mensen ?

De naam Jans kwam in de 18e eeuw als achternaam in Ten Boer maar liefs 392 keer voor en in het lidmatenboek Ten Boer, 1719-1811, staan 129 vermeldingen van deze naam.

Nummer 1. ( binnenkort meer over deze persoon )

Liendert Jans, gevonden in Lidmaten Ten Boer 1719-1811:

op 6 october 1720 Leendert Jans van Wittewijrum, in 1722 En op belijdenisse angenomen:
Grietjen Freriks huisvrouw van Leendert Jans.

Gevonden in open archieven: doop op 19 september 1723 van Jan.

Omstreeks 1766 is Leendert overleden: Leendert Jans Diac..) (obiit).

Uit het bericht “van boerderij tot gemeentehuis en naar…” van 23 december 2019:

In deze jaren gaat de provincie over tot verkoop van veel kloostergoederen. Zo wordt in 1771 te koop aangeboden: ” 85 1/4 grasen behuisde landen soo Jan Hovingh en vrouw gebruicken ’s jaars voor 217 gld 10 st, waaronder behuist heem soo Leendert Jans en vrouw gebruicken ’s jaars voor 19 gulden”

Nummer 2.

Everstijn Jans, gevonden in Lidmaten:

En op belijdenisse des geloofs angenomen (1725)
Evertjen Jans J.D. ( jonge dochter )

Overleden rond 1750, haar beroep was weversche.

Nummer 4.

Jacob Jans, gevonden in open archieven:

huwelijk op 13 februari 1724 van Jacob Jans Ten Boer en Albertijn Hindriks van Woltersum. Ook de gegevens van hun drie kinderen zijn daarin te vinden.

Nummer 7.

Jan Harms, gevonden in Lidmaten: 1748 tot Diaken weder in gekozen de E. Jan Harms in Ten Buur En den 17 Maart in die bedieninge bevestigt.

[volgen nog vele bladzijden tekst, Jan Harms weigert 
voor de Kerkenraad te verschijnen, waarna hij in november
1749 van zijn Diakenschap is geremoveert,
op 31 meert 1750 verschijnt hij met zijn vrouw dan toch
voor de kerkenraad en wordt weer als lidmaat aangenomen
en hun attestatie naar elders geaccordeert]

Nummer 8.

Claas Boldewijn, gevonden in Lidmaten:

Anno 1733 den 6 September toegelaten op attestatie van Godlinze Claas Boldewijn Jongman. Anno 1735 op geloofsbelijdenisse IJkje Pieters huisvrouw van Claas Boldewijn. Klaas Boldewijn Schoem.

Open archieven: huwelijk op 14 mei 1744 in Ten Boer, Klaas Boldewijn wed. en Jantjen Jans van Schildwolde.

Nummer 9.

Hindrik Olgers, gevonden in Lidmaten:

Zedert den Jaare 1719. Grietje Claessen – Huisvrouw van Hindrik Olgers. Grietje Klaassen Huisvrou van Hindrik Olgers Timmerm.

Nummer 10.

IJbrand Jans, gevonden in Lidmaten:

Isebrand Jans een oud vriegesel

Nummer 12.

Willem Jans, gevonden in Lidmaten:

Willem Jans en Antje Jacobs sijn huisvrouw

Nummer 13.

Egge Engberts, gevonden in Lidmaten:

Zedert den Jaare 1719. Geesjen Egges – weduwe van Engbert Jacobs, Egge Engberts – haar soone vriegesel.

1722 Jantjen Roelofs van Lellens, huisvrouw van Egge Engberts.

Eggo Engberts weduwenaar en Schoemaker (obiit). Hij is rond 1750 overleden.

Nummer 14.

Geert Pieters wed. gevonden in Lidmaten:

A. Zedert den Jaare 1719. Geert Pieters en Jantjen Aljes sijn Huisvrouw.

B. Anno 1729 Den 5 Junius met attestatie toegelaten De Eers. Geert Pieters. Kuiper,

en Bouwke Jetses egte luiden.

Nummer 16.

Hind=Beudekers wed., gevonden in Lidmaten:

Zedert den Jaare 1719.

A. Anje Hindriks, weduwe van Claas Beudeker.

B. Aefke Pieters – Huisvrouw van Hindrik Beudeker.

Aafke Pieters wed. van Hindrik Beudeker. Herbergier.

In open archieven, hun dochter, Lijsabet gedoopt op 15 maart 1722.

Nummer 17.

Jacob Writzerd, gevonden in Lidmaten:

In 1730 Den 10 December op belijdenisse toegelaten Jacob Writsers, de Smid tot Ten Buur.

Jacob Writzers Smit (vertrokken na Woltersum op maij 1749 dog zonder attestatie).

In het open archieven, de naam van zijn vrouw, Jantjen Pieters gevonden, ook de gegevens van hun kinderen zijn daar te vinden.

Nummer 18.

Hindrik Samuels, gevonden in Lidmaten:

Zedert den Jaare 1719, Fenne Arends – Huisvrouw van Hindrik Samuels.

In 1750 de vermelding van: Grietje Hindriks dogter van H. Samuels.

Nummer 19.

Hindrik Nannink, gevonden in Lidmaten:

Zedert den Jaare 1719, Martjen Jans – weduwe van Nannink Jansen ouderling,

Hindrik Nannink, haar soon vriegesel.

In 1724 Den 3 Decemb. is met attestatie toegelaten Grietjen Pieters huisvrouw van Hindrik Nannink, van Winsum.

Anno 1728 Den 29 Martius sijnde Paeschmaendag tot Dijaken gekoren,

de Eersame Hindrik Nannink.

Uit open archieven, hun huwelijk op 6 augustus 1724, de gegevens van hun drie kinderen zijn daar ook te vinden, w.o. een tweeling in 1728.

Nummer 20.

De School, wat is een school zonder een meester ?

Gevonden in Lidmaten:

Zedert den Jaare 1719, Geert Basuin, en Anje Pieters, sijn huisvrouw Schoolmeester.

Anno 1723, Den 7 Martius sijn met attestatie toegelaten Derk Berends, Schoolmeester,

Liefke Hindriks sijn huisvrouw.

Rond 1738 wordt Derk Berends voorzanger van de A-Kerk te Groningen.

Anno 1739, Den 28 Junij met attestatie van Gron. overgekomen Berent Winkelman Schoolmr.

en Anna de Vrieze zijn huisvrouw.

Het huwelijk met Anna was in 1739, zijn 2e. huwelijk was met Berendia Trouw en zijn laatste huwelijk was in 1762 met Beerta van Streun, alle drie in de kerk van Ten Boer gesloten.

Nummer 21.

Cornelis Jans, gevonden in Lidmaten:

1731 Cornelis Jans en Anje.

1738 Cornelis Jans Bakker en Anje Hindriks.

Nummer 22.

Gerrit Gerritz, gevonden in Lidmaten:

Anno 1725 Den 4 Martius toegelaten met attestatie van Garmerwolde Jenneke Eisses huisvrouw van Gerrijt Gerrijts.

1738 Gerrit Gerrits Cremer en Jenneke Aisses.

Rond 1750, Gerrit Gerrits Cremer (obiit) en Jenneke Eijssens (obiit).

B. Zedert den Jaare 1719, Gerrijt Gerrijts en Martjen Hindriks sijn huisvrouw.

Nummer 23.

Pastorij. gevonden in Lidmaten:

1719 Tjaarda de Cock
Groning. als Cand. beroepen
en bevestigt den 16 Julius. Vertrokken naar
Midwolder-Hamrik in Maart 1731

1731 Cornelius Harmannus Swijghuizen
Groning. als Cand. in dienst gekomen en bevest. den 15 Julij 1731.
Vertrokken naar de Scheemda in Decemb. 1737
(te Groningen overleden)

1738 Johannes Henr. Nieuwoldt
Oldamtinus Beroepen van Gerkes-Clooster in Vrieslandt
zijnde aldaar in dienst gekomen in Junis 1729
en alhier bevestigt den 11 Maij 1738
(vertrokken na’t Hogesant in april 1750)


Nummer 24.

Frerik Nitters, gevonden in Lidmaten:

1722 Frerik Nitters kleerma(ker) en Trijntjen Geerts sijn huisvrouw.

1750 Trijntje Geerts weduwe van Frerik Nitters.

Uit het open archief, een doop op 20 november 1735 van Aagtje, vader Freerk Nitters en moeder Trijntje Geerts.

Nummer 25-26. ( binnenkort meer over deze persoon )

Jan Hoving wed., gevonden in Lidmaten:

de naam Jan Hoving komt tien x voor, wie is nu de echte Jan ?

Nummer 26 op de kaart en het perceel land met zijn naam er in, doet me denken aan de plaats van het gemeentehuis in Ten Boer. In het bericht “van boerderij tot gemeentehuis en naar…” van 23 december 2019, woonde er een Jan Hoving in deze boerderij (1762-1788).

Nummer 27.

Meindert (Geerts ?) gevonden in open archieven:

Op 2 juni 1737 een doop van een kind, geslacht en voornaam onbekend, vader Meindert Geerts en de moeder Trijntje Jans.

bronnen:

Groninger Archief, open archieven, lidmaten Ten Boer, beeldbank cultureererfgoed en onze eigen site.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Het modereren van reacties is ingeschakeld. Het kan even duren voordat je reactie wordt weergegeven.