Menu Sluiten

Bewoners en hun huizen in 1834, op de kaart van Ten Boer, deel vier.

de vorige delen, 22 en 23 november en 2 december jl.

Aanvullingen:

bij de namen van de eerste 30 nummers

Nummer 1. Jan Leenderts Bouwsema, landbouwer.

Uit het boerderijenboek Ten Boer, blz.457

adres: Stadsweg 15

Nummer 7. Tetje Jans Groeneveld, landbouwer

schoonmoeder van Liefke, zie nummer 1

nummer 15. Hillechien Graatsma, naaister

uit lidmaten Ten Boer, 1792

Den 13 December Op belijdenis der waarheid zijn aangekomen
Tetjen Jans, huisvrouw van Jakop Pieters
Aagtje Sibrands, wed. van Jakob Derks
en
Hilligjen Graatsma, jonge Dochter

Nummer 18. Johan van Leeuwen, koopman

uit lidmaten Ten Boer, 1789


Den 9 Augustus waaren alhier de
navolgende Lidmaaten

Freerk Hemmes, Ouderling (obiit)
Jan Alderts, Ouderling, en vrouw Anje Pieters (obierunt)
Jan Koenes, Diaken
Johan Walraven van Leeuwen, Schoolmr.

1799
Den 22 September is, in plaats van den
afgaanden Diaken Jan Hemmes, tot mede
Diaken verkozen Johan Walraven van Leeuwen, 
en in zijn ambt bevestigd

Namen der Ledematen, zo door mij Jo. Fr. Viëtor als
Predicant, in den jare 1805 hier bevonden en bij tijdvervolg
nieuws aangekomen, met attestatie van elders of op
belijdenis des Geloofs en belofte van een Chr.lijken wandel
aangenomen

In het Corpus Ten Bour

Jan Koenes……..\ Ouderlingen
Hindrik Harms…./
Hemme Freerks..\ Diakonen
Laurens Tonnis../
Jan Hemmes
J.W. v. Leeuwen Schoolmeester

nummer 30, wed. Joseph Graatsma, rentenier

Jan Freriks Hoving (den 15 Junii 1780 op Belijd. aangenomen)
Martjen Jannes, Huisvrouw van Frerik Hoving en
Rachel Graatsma, beide op belijdenis aangenomen den

1789
Den 9 Augustus waaren alhier de
navolgende Lidmaaten

Freerk Hemmes, Ouderling (obiit)
Jan Alderts, Ouderling, en vrouw Anje Pieters (obierunt)
Jan Koenes, Diaken
Johan Walraven van Leeuwen, Schoolmr.
Hindrik Harms
Pieter Jans, en vrouw Jantjen Jans ([beide] obiit)
Jan Hoving (vertrokken naar Stitswert)
Martjen Hindriks, wed. van Eisse Geerts (obiit)
Jantjen Pesman, vrouw van Jan Hindriks
Aafke Isebrands, vrouw van Dr. Graatsma

Twee voorbeelden van

het aannemen van een achternaam in 1811, zie bij nummer 34 Eppe Pieters Kuiper. Voor 1811 was z’n naam Eppe Pieters, zijn beroep was kuiper. Nummer 40, Hendrik Hendriks Bolhuis, voor 1811 was het Hindrik Hinderks.

In de periode van de kaart 1834, had je in Groningen diverse epidemieën.

Delpher

De volgende 10 namen:

(huis)nummers 31 t/m 40

Jan Jans Hoving, landbouwer

gehuwd met Trientje Hindriks Bouwsema (zijn nicht)

hij is in 1843 overleden, 75 jaar

en zij in 1834, 64 jaar.

uit het boerderijenboek blz. 459 en 150, H. Westerstraat 24

Kinderen:

Hilje Jans Hoving, geboren 1795, overleden in 1812, 17 jaar.

Jacob Alberts Kol, landbouwer

1e huwelijk met Reinje Tjaakts (Tjaarts) overleden 1808

2e huwelijk met Geertje Hindriks Swierenga

hij is in 1837 overleden, 63 jaar

en zij in 1851, 64 jaar

uit het boerderijenboek, blz.461 en 150, H. Westerstraat 26

Kinderen:

1808 Jantje, 1810 Loeke, 1811 Johanna, 1814 Albert, 1817 Tjaaktje, 1820 Aaltje, 1823 Hinderika en in 1829 werd Hindrik geboren.

Derk Pauwels Breedland, schipper

Derk Pouwels Breedland, koornschipper

huwelijk met Eltje Derks Wiltje

hij is in 1830 overleden, 63 jaar

en zij in 1853, 81 jaar

uit het boerderijenboek blz. 150

Kinderen:

1798 Sijtske, 1804 Trijntje*, 1807 Derk, 1811 Martje en in 1815 werd Pauwel geboren.

  • 1e huwelijk van Trijntje Derks* was met Gerard Cremer de Boer
  • 2e huwelijk met Hederikus Jacobus Tichelaar
bron delpher
  • 3e huwelijk met Pieter Luitjens Wiersum

Eppe Pieters Kuiper, kuiper

huwelijk met Aagtje Sijbrands Dijkema (in de periode 1788-1796)

ze was de zus van Jantje Sibrands, zie bij no 40

haar 1e huwelijk was in 1788 met Jacob Derks

Eppe is in 1837 overleden, 79 jaar

Uit lidmaten Ten Boer

1792
Den 13 December Op belijdenis der waarheid zijn aangekomen
Tetjen Jans, huisvrouw van Jakop Pieters
wed. van Jakob Derks

1800

Eppe Pieters Kuiper

Aagtje Sibrands

1805

Aagtje Sibrands en echtgenoot
Eppe Pieters Kuiper

Kinderen:

1796 Pieter, 1801 Sijbrand

Jan Kornelis Hoving, koopman

huwelijk in 1828 met Sara Harts Dijkhuis (wed. van Pieter Diephuis)

hij is in 1842 overleden, 51 jaar

zij in 1861, 69 jaar

Kinderen:

1828 Grietje, 1830 Kornelis en Attje is in 1834 geboren.

Albert Luitjens Pinksterboer, wagenmaker

1e huwelijk met Derkje (Derktje) Scheltens, overleden in 1817

2e huwelijk in 1819 met Neeltjen Jans Glas

hij is in 1844 overleden, 69 jaar

en zij in 1861, 77 jaar

Kinderen:

1797 Lubmina, 1799 Schelto, 1802 Hillechien, 1807 Catharina, 1812 Agina, 1816 Jeltje, 1820 Harmina, 1824 Luitje en in 1825 werd Harmina geboren.

Roelf Arends Klinkhamer, koopman

winkelier en schoenmaker

gehuwd met Grietje Jacobs (Jakobs)

hij is in 1831 overleden, 68 jaar

Kinderen:

1800 Arentje, 1806 Jantje en in 1813 werd Mattheus geboren.

Nanne Derks Kamphuis, arbeider

(Nanning)

gehuwd in 1806 met Marijke (Mareike) Jans (Pikkema)

hij is in 1832 overleden, 52 jaar

zij is in 1855 overleden, 80 jaar

Kinderen:

1807 Derk, 1811 Jan, 1813 Lammina (Lammechien), en in 1818 werd er een tweeling geboren, Willem en Trijntje.

Erven Jan Wester, dienstbode

wie was deze Jan en deze dienstbode?

gevonden een Jan Wester die gehuwd was met Hilke Siemens, zij is 1830 overleden, ze was toen 65 jaar. Haar man was al overleden. Een andere mogelijkheid is, Jan Roelfs Wester, overleden in 1813, 54 jaar.

Hendrik Hendriks Bolhuis, landbouwer

gehuwd in 1791 met Jantje Sibrands (Sijbrands), zij is de zus van Aagtje Sijbrands, no 34

uit het boerderijenboek blz. 454, Stadsweg 87

hij is in 1840 overleden, 69 jaar

en zij in 1844, 79 jaar

Kinderen:

1792 Hindrik Siemens, 1798 Geeske en in 1802 werd Sijbrand geboren.

bronnen: delpher, lidmaten Ten Boer, allegroningers, openarchieven en het boerderijenboek gemeente Ten Boer en Overschild van P.W. Pastoor

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Het modereren van reacties is ingeschakeld. Het kan even duren voordat je opmerking wordt weergegeven.