Menu Sluiten

Van boerderij tot gemeentehuis en naar….?

Aan de Hendrik Westerstraat boven op de terp van Ten Boer staat, daterend uit een grijs verleden een monumentale boerderij. Een gevelsteen in de achterkant herinnert aan een eigendomsoverdracht in 1882.

foto: chvtb

zie ook het boerderijenboek Ten Boer, blz. 72, 459 en 460

De boerderij,

Van de boerderij zelf is weinig bekend. Kadastrale kaarten van 1834 geven een boerderij aan van het Fries-Groningse type van exact dezelfde vorm, waarschijnlijk is echter dat dit een eerdere vorm betreft. Het woonhuis stamt uit de tijd rond 1850 en de bijschuur is in 1883 gebouwd. De gebouwen hebben in de loop der jaren uiteraard de nodige veranderingen ondergaan. Het huidige hoofdgebouw, met statig geheel onderkelderd dwars voorhuis, stamt uit de tijd van de fam. Kuipers. Nadat in 1975 plannen zijn ontworpen voor de algehele restauratie en renovatie van de sterk in verval geraakte gebouwen met de bestemming tot gemeentehuis. De eigenaren zijn beter terug te vinden, zelfs tot rond 1485 , toen behorend tot het Benedictessenklooster van Ten Boer. Bij de reductie in 1594 komen de meeste kloostergoederen in beheer bij de provinciale staten. In 1595 wordt als huurder van “die groote koefenne groot veertig graesen Ten Buiren, met noch achttien graesen daarbij” vermeld “Lambert Claes Peters swaeger” voor 6 jaar “aanvangende op Gregorij”

Tot 1882 volgden 9 huurders, veelal meijers genoemd, elkaar op. J.G. Swieringa kocht het toen, vrij en in eigen bezit en in 1961 wordt de gemeente Ten Boer eigenaar.

Op 16 september 1977 werd het nieuwe gemeentehuis geopend door de Commissaris van de Koningin in de provincie Groningen mr. E.H. Toxopeus.

NvhN 1977

Sedert 1 januari 2019 maakt Ten Boer onderdeel uit van Groningen.

De bewoners,

1595-1607

Lambert Peters / Claes Peters

1608-1643

Cornelis Dorenbosch en z’n vrouw Auwe

1644-1691

hun zoon, Symen Cornelis en z’n vrouw Jantjen

1692-1721

Frerick Wigbolts en z’n vrouw, onbekend

uitl lidmaten Ten Boer

1719 Frerik Wigbolts weduwenaar, Anno 1725
Den 18 Martius
voor de overledene Jan Jans tot ouderling deser gemeinte verkoren
de Eers. Frerik Wigbolts, 1731 Vindende tot ouderling in dese gemeijnte
d. Eers. Freerik Wigbolts, terwijl de Eers. Eijsse Jacobs kort
voor mijn bevestiginge gestorve was. 1731 Frerik Wigbolds en Aaltje

Anno 1735
den 23 October
is in de plaatse van den overleden ouderling den Eerz. Frerik Wigbolds tot
ouderling van deze gemeijnte verkoren de Eerzame Hindrik Nanninks

1722-1744

zijn dochter Grietie Frerix, die huwde met Leendert Jans van Wittewierum

1745-1761

hun zoon Jan Leenders, die op 10 mei 1744 te Ten Boer is getrouwd met Trijntie.

Kinderen:

1759 Jan Leenderts.

huurboekje van de boerderij, 22 aug. 1758


1762-1788

Jan Hovingh, welke in 1761 ia gehuwd met Trijntie Wigbolts, weduwe van Jan Leenders.

Kinderen:

1762 Anna, 1768 Jan en in 1771 werd Frerik geboren.

In deze jaren gaat de provincie over tot verkoop van veel kloostergoederen. Zo wordt in 1771 te koop aangeboden: ” 85 1/4 grasen behuisde landen soo Jan Hovingh en vrouw gebruicken ’s jaars voor 217 gld 10 st, waaronder behuist heem soo Leendert Jans en vrouw gebruicken ’s jaars voor 19 gulden”

Kopers worden: “de heer secretaris R.B. Gackinga en mevr. A. Trip” voor een koopsom van f. 7.400,- -. De beklemming wordt geconstitueerd op 6 mei 1777.

1789-1842

Jan Jans Hovingh. Dan nog minderjarig, koopt de boerderij van de erven van zijn vader voor f.6.500,- -. Tussen midwinter 1800 en midwinter 1801 wordt zijn vrouw Trijntje Hindriks Bouwsema als beklemde meijerse te boek gesteld.

zie ook nr. 31 van negen december 2019 op deze site

Jan behoorde tot de hoogstaangeslagenen (320)

“De Hoogstaangeslagenen van het Deartement de Westereems” Dit is een verzameling namen van de 600 rijkste mensen in de Napoleontische tijd, gemaakt door professor Van Winter.

1843-1881

Met ingang van 13 december van dit jaar wordt Hillechien Willems Kuipers beklemde meijerse. Het volgende jaar huwt zij met Derk Eises Kuipers.

Hun huwelijk was in 1844.

Hillechien is in 1815 geboren en Derk in 1801.

Hij is in 1865 overleden, 64 jaar en zij in 1881, 66 jaar.

Kinderen:

1845 Willem, 1846 Willem, 1848 Grietje, 1849 Thomas, 1850 Anje, 1851 Anje, 1852 Jelle, 1854 Dietje en Martje werd in 1855 geboren.

1882-1895

Jan Geerts Swierenga en Cornelia Bronno’s Bebingh. De erven Kuipers verkopen op vrijdag 6 januari 1882 ’s middags om 4 uur in het bekende café Kaakheem publiek de boeren-behuizing met 39.93.20 ha. Kopen wordt J.G. Swierenga voor f 60.625,–.

delpher

Op 4 februari 1889 als ten verzoek van de fam. Gockinga, de eigendom van de boerderij publiek te Groningen wordt verkocht, is J.G. Swierenga kopen voor f 7.600,–, waardoor de boerderij vanaf deze datum vrij en eigen in bezit is.

Het eerste huwelijk van Jan Geert was in 1856 met Dieuwerke Formes Douma (overleden 1861)

Zijn tweede huwelijk was in 1862 met Cornelia Bronno Bebingh

Jan Geert is 1895 overleden, 69 jaar en Cornelia in 1893, zij is 53 jaar geworden.

De vader van Jan Geert, Geert Hindriks Swierenga is wethouder geweest.

Kinderen:

1857 Trientje, 1860 Geert, 1864 Bronno Fredrik Jan, 1866 Hindrik, 1868 Reinder, 1869 Simon, 1871 Trientje, 1873 Sjoukje, 1876 Sjoukje, 1878 Douke en in 1883 werd Johannes geboren.

1896-1957

Simon (Jans) Swierenga en Tjaakje Swierenga.

Huwelijk in 1896, hij is in 1869 geboren en zij in 1872.

Simon is in 1958 overleden, 88 jaar en Tjaakje in 1969, 96 jaar.

Kinderen:

1897 Jan Cornelis, 1901 Jantje Jantina, 1904 Cornelina Catrientje en Aukelina Hiltina werd in 1906 geboren.

foto: chvtb 1915
foto: chvtb 1932
foto: chvtb 1920-1925

1958-1960

Familie Swierenga

1961-2018

Gemeente Ten Boer. Bij raadsbesluit van 25 november 1960 werd tot de aankoop besloten. De overdracht vindt in 1961 plaats.

foto: Frank Straatemeier / Groninger archief 1976

2019

Gemeente Groningen.

foto:chvtb 2019

Wat is een boerderij zonder een boer en boerin en wat is een gemeentehuis zonder B &W ?

bronnen:

een A-4 uit 1977 van P.P. Visser, delpher, allegroningers, openarchieven, beeldbank Groningen, boerderijenboek Ten Boer van P.W. Pastoor, lidmaten Ten Boer en J. Weijers.

2 reacties

 1. Albertus Groeninga

  mailtje van Annelies (Ann) Dorenbosch-Schlitt (Amerika)

  Overvieuw of the first four generations of the Rodeschool family

  Herman Doernbusch (1580) te Rodeschool geboren (groen)
  Pieter Dorenbusch (~1520- ) |
  Cornelis (Pieters) Dorenbusch (1545-1619) & Swane/Swaantje Jacobs ( ->1612) (~1570) V
  Bouwe Cornelis Dorenbusch (1580-<1619) & Ewe Jelmers (1612)
  Anna Cornelis Dorenbusch (~1585-1651) & Sijpko Remkes (~1600-<1641)
  Aelke (Cornelis) Doorenbus (~1590-1628) & Jan Aeikes ( -1663)
  Cornelis (Cornelis) Doornbusch (~1570-1644) & Wijwe/Ave/Auwe ( -<1638) (<1608)
  Lippe Cornelis Dorenbusch (<1608-1697) (1639)
  Cornelis Cornelis (Doornbos) (~1610- ) & Jantje
  Aefjen Cornelis Doornbus (~1620- ) & Pieter Brants (1643)
  Cornelijske Cornelis Doorenbusch (~1625-<1669) & Pieter Alefs (1633-<1680) (1650)
  Sijmen Cornelis Doornbosch (~1625-<1691) & Jantje Janssen ( -1691) Sijmen mogelijk te Ten Boer geboren
  Johan Cornelis Doorenbusch (1570-<1651) & Grietje Luirts (Jelles) (Halsema)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Het modereren van reacties is ingeschakeld. Het kan even duren voordat je opmerking wordt weergegeven.