Menu Sluiten

Snippers

Antwoord op een vraag, zie bericht over Huizenga’s laan van 4 februari jl.

We kregen een antwoord binnen van de kleinzoon, Jan. H. Huizenga.

“Zag op de website de foto uit 1916 waar de familie op het achterdeel van de boerderij staat met de vraag wie links staan. Ik heb de foto gevonden en daar staat bij dat het links Smedes is en rechts Jantine Kalkwijk. Ik ga ervan uit dat zij beiden tot het huispersoneel behoorden. Smedes kan ook arbeider zijn geweest. Verder staat vermeld dat de hond Cora heet.”

Maar wie waren nu die Smedes en Jantine Kalkwijk ?

Je gaat dan zoeken in allegroningers.

Smedes

wel een huwelijk gevonden in 1904 van een Johannes Flippus Smedes met Aaltje Bolhuis, maar is dit wel de juiste persoon die we zien op de foto ?

bron: allegroningers

Jantine Kalkwijk

een vrouw met deze achternaam kom ik niet tegen bij allegroningers, wel een Jantine Kalkwiek. Maar ook hier is het maar de vraag is dit de juiste Jantine ?

bron: allegroningers

Wie weet het antwoord op deze vragen ?

Huizenga's laan
bron: archief chvtb

Wanneer was nu de brand van de boerderij van de familie Huizenga ?

De juiste datum is 9 januari 1963.

bron: NvhN januari 1963

Winter februari 1976

bron: archief chvtb / naam van de krant en van fotograaf onbekend
bron: archief chvtb / naam van de krant en van de fotograaf onbekend
bron: archief chvtb / naam van de krant onbekend
bron: archief chvtb 2020

Tijdsbeelden

bron: archief chvtb /datum en naam van de krant onbekend
bron: NvhN 20 december 1958
bron: archief chvtb 2020
bron: archief chvtb 2020
bron: jaar 1979, naam van de fotograaf en krant zijn onbekend
bron: archief chvtb 2020
bron: archief chvtb voorheen garage Hogendorp 1983
bron: NvhN juni 1948

Wie is wie op de foto ?

bron: archief chvtb / fotograaf, jaartal en naam van de krant onbekend

Tolheffing 1877, in de gemeente Ten Boer.

bron: beeldbank Groningen

Ten Boer : Boersterweg 12 : voormalig tolhuis. Eenvoudig pand onder zadeldak met aflegering; ingang terugliggend ten behoeve van venster in de zijgevel; dit wegens voormalige functie als tolgaardershuisje. Foto gemaakt door J. Schilthuis in 1968.

  • Collectienaam Provinciale Groningse Oudheidkundige Commissie.

Een naam van een tolgaarder in de gemeente Ten Boer, in deze periode was,

bron: openarchieven

December 1877.

De Raad der gemeente Ten Boer, gelet op art.238 der gemeentewerk; heeft onder goedkeuring van Zijne Majesteit der Koning besloten: vast te stellen de navolgende verordening op de heffing van tolgelden voor het gebruik de kunstwegen en onderhoud bij de gemeente Ten Boer.

Art. 1

De in deze bedoelde kunstwegen hebben een gezamelijke lengte van 31.810 meter, zijn:

Vanaf de kanaalbrug in de Heideschap door Garmerwolde, langs den Lageweg naar en door Thesinge.

Van Thesinge bijlangs Achter Thesinge en Lutjewolde naar en door Sint Annen.

Van Sint Annen langs den Boersterweg door en bij langs Ten Boer naar de Boltdraaibrug.

Van de Boltdraaibrug naar en door Woltersum.

Van Woltersum naar Wittewierum.

Van Woltersum naar en langs den Graauwendijk tot aan de molen van E. Wolthuis.

Van den Graawendijk naar en door Wittewierum.

Van Wittewierum naar Ten Post.

Van Ten Post naar en door Kroddeburen en Lellens tot de grens van Stedum bij Hemert.

De Waschhuisterweg.

bron: wikimedia commons / willemjans

Tolprijzen:

voor elke onaangespannen paard f.0,05 / voor elke onaangespannen rund, muilezel, ezel of veulen f. 0,02 / voor elk schaap, varken, kalf of bok, deze laatste aangespannen of onaangespannen f.0,01 / voor elk aangespannen trekdier, onverschillig voor welke voertuig f. 0,05.

Art. 2 en 3 schenk ik u.

Gemeente Ten Boer, der openbare raadsvergadering van den 8 december 1877. De Burgemeester, W.G. Reddingius, De Secretaris Reddingius.

bron: archief chvtb / foro 2019

bronnen: allegroningers, NvhN., wikimedia commens. openarchieven, beeldbank Groningen en ons eigen archief (chvtb)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Het modereren van reacties is ingeschakeld. Het kan even duren voordat je opmerking wordt weergegeven.