Menu Sluiten

TENTOONSTELLING

op ‘t gebied van landbouw, veeteelt, handel en nijverheid te

Ten Boer, op 9, 10 en 11 juli 1924, ter herdenking van het 50-jarig bestaan van de landbouwvereeniging Ten Boer en Omstreken.

uit het archief van mw. J.A. Arkema-de Blėcourt.

Volgende maand, 95 jaar geleden.

De vereniging is in 1874 opgericht en is in 1992 opgegaan in een groter geheel.

NvhN. 04-07-1924

Bestuur der Tentoonstelling:

Erevoorzitter: De Edel Achtbare Heer G. Huisman, Burgemeester van Ten Boer.

G.N.Schutter, voorzitter.

Hidde Pesman, vice-voorzitter.

J.Kits, secretaris.

K.Veenkamp, penningmeester.

N.Schutter, vice-secretaris-penningmeester.

J.P.Schutter.

Algemeen Regelement.

Art.1

De tentoonstelling wordt gehouden van 9 tot en met 11 juli 1924 op een terrein van den heer 

S.Swierenga tegenover het postkantoor.

De tentoonstelling is geopend van ’s morgens 10 tot des avond 8 uur, Zonnetijd ( oude tijd ).

fot:chvtb

Afdeeling 1

 PAARDEN.

Commissieleden:

P.A.Bolt, voorzitter.

J.H. Huizenga, secretaris.

N.Schutter, penningmeester

J. Kooima.

H.Wolthuis.

Art. 1

Deze keuring zal worden gehouden vrijdag den 11 juli des namiddag 2 uur ( oude tijd ).

Art. 3.

De aangifte is opengesteld tot den 1 juli 1924 bij den heer J.H.Huizenga te Ten Boer.

Afdeeling 2

 RUNDVEE

Commissieleden:

J. Bolt, voorzitter.

J. Ridder, secretaris en penningmeester.

J.R. Bolhuis.

S. Winter.

Afdeeling 3 

GEITEN.

Commissieleden:

Hidde Pesman, voorzitter.

J. Kits, secretaris en penningmeester

N. Schutter.

Juryleden:

L. Rienks, Groningen.

A.J.van Dijk, Den Andel.

Afdeeling 4 

PLUIMVEE EN KONIJNEN.

Commissieleden:

G. Huisman, voorzitter.

H. Blaauw, secretaris en penningmeester.

Y.A. de Boer

Jury:

P.J. Mojet, Stadskanaal.

M.A. Bouman, Hoogezand

Afdeeling

  Hoenders.

Alleen toomen: 1-3  toomen: 1-7 (min.) toomen 1-10 ( max. )

Hollandscge hoenders: alle kleuren ( Hamburgers)

Barnevelders, Orpingtons ( alle kleuren),Plymouth Rocks, Wyandottes wit en andere kleuren

Ancone, Minorka’s, leghorn wit en patrijs en andere kleuren, Rhode Island Reds, Braekels en 

Andere rassen, doch allen ter opluistering.

Afdeeling 5.

Handwerken en Huisvlijt.

Commissieleden:

A.H. Homan, voorzitter.

E.J. Huizenga-Onnekes, secretaresse.

I. Huisman-Wierenga, penningmeesteresse.

H. Brons-Magendans .

  1. Wouda-Kleima.

B. Kuiper.

W. Brons.

Afdeeling 6.

Bloemen.

Commissieleden:

A.H. Homan, voorzitter.

G. Kwak-Trenning, secretaresse.

  1. Huisman-Wierenga, penningmeesteresse.

Y.A. de Boer.

Afdeeling 7.

Landbouwwerktuigen, producten afkomstig van en dienstig voor Land-,Tuinbouw en 

Veeteelt en andere artikelen.

Commissieleden:

P.F. Reddingius, voorzitter.

H. Woldring, secretaris.

D. v. Dijk, penningmeester.

H. Broos.

H.H. Wigboldus.

A. Til.

Meer foto’s, Ten Boer in oude ansichten deel 1, nummer 15 en in deel 2 no. 20.

NvhN. 09-07-1924


NvhN. 11-07-1924

NvhN,09-07-1924

NvhN. 1982

foto:chvtb


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.