Menu Sluiten

De tweede keer voor de CHVTB.

: P.E.M. Bouchier / Godfried de Jongh, Groninger Archieven

In 2018 was het de eerste keer dat we mee deden aan de Dag van de Groninger Geschiedenis, we waren trost op de uitgave in april van dat jaar van het boek Wilte. En deze uitgave wilden we graag laten zien en aan de man brengen.

in het midden van de foto, chvtb-lid, Pia Kort.

Het thema van 2019 was: Zij / Hij.

Wij, van de chvtb, hadden dit niet uitgewerkt in onze presentatie maar aan de zijkant van “onze” tafel hing een vlag. (toeval ?)

foto: chvtb

en bij het uitzoeken waar de letters C.P.B. voor stonden, kwamen we bij de Zij uit.

Programmakrant DGG 2019.

De emancipatie van de vrouw kreeg grote stimulans van de eerste en de tweede feministische golf met vrouwenkiesrecht in 1919 als hoogtepunt, ondersteund door de oprichting van talloze vrouwenverenigingen. Overal kwamen plaatselijke afdelingen

van De Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen (opgericht in 1912), de Nationale RK Vrouwenbond (1913), de protestantse Nederlandse Christen Vrouwen Bond (NCVB, 1919), de Nederlandse Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen (1930; vanaf 1946 Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen genoemd) en de Christelijke Plattelandsvrouwen Bond (CPB, 1933). Dat betekende dat vrouwen bestuurservaring opdeden op plaatselijk, gewestelijk en landelijk niveau. De leden verzorgden niet alleen zelf inleidingen,
ook werden op grote schaal sprekers uitgenodigd om een onderwerp nader toe
te lichten. Vrouwenzaken, maar zeker ook maatschappelijke problemen kwamen zo, binnen hun eigen vertrouwde maatschappelijke kring, onder de aandacht van vele vrouwen. De verenigingen waren verdeeld naar (politieke) zuil, maar hadden als gemeenschappelijk
doel: vrouwen stimuleren om hun plaats in de samenleving te bepalen en gebruik te maken van hun capaciteiten.

De NCVB en CPB zijn in 1999 samengegaan
in Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging. De Nederlandse Bond
van Plattelandsvrouwen heet tegenwoordig Vrouwen van Nu. De Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen is nu bekend als Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk. Nog altijd komen leden van deze organisaties regelmatig bijeen, ook al neemt de laatste decennia het aantal afdelingen van de vrouwenorganisaties af. Door krimp worden afdelingen opgeheven en hun archieven worden overgedragen aan archiefinstellingen. Vaandels en bestuurskleden daterend uit de jaren zestig en zeventig, bewijzen van grote handvaardigheid en belanden in het Groninger Museum. Een aantal zijn te zien op de Dag van de Groninger Geschiedenis. Ze representeren een maatschappelijke beweging die voor de emancipatie van de vrouw van grote betekenis is geweest en deels nog steeds is.

De Hij was goed aanwezig bij “onze tafel”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.