Menu Sluiten

Verslag vergadering juni 1938

Was de jaarvergadering van 1937 voor de afgevaardigde uit Ten Boer niet zo goed verlopen (beeld en geluid), het verslag van het jaar daarop mag er wezen, 8 kanten (A-5) vol geschreven door Mw. H. Dijkstra-Schipper.

uit het archief van Mw. J. Arkema-de Blëcourt.

Een gedeelte uit haar verslag:

Verslag van de 152 ste. Algemeene Vergadering der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen,

Op dinsdag 7 en  woensdag 8 juni 1938, te Amsterdam.

Benoemd tot afgevaardigde naar bovengenoemde vergadering, vertrok ondergetekende dinsdagsmorgens in een tjokvolle autobus van Ten Boer naar Groningen. De reis zou verder in een dieseltrein worden vervolgd doch dat mislukte. Er waren zooveel  reizigers, dat toen de diesel op tijd vertrok, de achterblijvers een kwartier later Groningen achter zich lieten maar in een gewone sneltrein.

henkslife
nicospilt.com

Met veel oponthoud kwamen we na overgestapt te zijn in Amersfoort, eindelijk tegen half 1 in Amsterdam aan; ruim 3 kwartier te laat.

Voor mij maakte dat geen verschil want de vergadering begon om 2 uur, dus tijd over. M’n eerste zorg was nachtverblijf doch dat is in een groote stad vlug genoeg geregeld. Na een kopje koffie gebruikt te hebben – want gegeten had ik reeds uit voorzorg in de trein – ging ik op verkenning uit.

Het doelpunt was American Hotel op het Leidsche Plein. De tram zorgt wel dat men er komt maar ik vond de rit erg duur, 11 cent. We rijden heel wat grooter afstanden in Groningen voor 7 en halve cent.

Een deftig, chique hotel dat American. Het ging naar steeds trap op en eindelijk bereikte ik dan de vergaderzaal. De zaal was bezet met stoelen op rijen met hier en daar tafeltjes; voor het spreekgestoelte met aan de wand reusachtige kaarten die ons een overzicht moesten geven van het Amsterdamsche Boschplan.

Hotel American

Daar stond ik, gansch alleen in die groote zaal.

Men zoekt en kijkt en gevoelt zich als een kat in een vreemd pakhuis.

Daar vernam ik geschuivel achter me, een mijnheer, ook alleen en ook zoekende,

Voorstelling volgde en bleek het, de Afgevaardigde te zijn van het Departement Vollenhove. Ook een Noordeling dus.

 Langzamerhand kwamen er meer bezoekers opdagen en toen de Voorzitter, Mr. G.J.Salm, om kwart na 2 de samenkomst opende, was de zaal tot in alle hoeken bezet. Er waren zeker een 300 tal aanwezigen.

Ing. W.A. de Graaf, directeur van Publieke Werken van de gemeente Amsterdam, geeft een uiteenzetting over het Boschplan, een verslag van 3 kantjes.

We pakken de draad verder in verhaal weer op:

Een hartelijk applaus beloonde de sprekers.

Hierna verlieten we de vergaderzaal om ons naar de autobussen te begeven die op het Leidsche Plein voor de afrit gereed konden om ons door het Boschplan te voren. Alles wat we binnenkamers hadden gehoord moest hier nu in de praktijk worden gebracht. Veel was er nog niet te zien.

Vooral het restaurant trok. ’t Weer was prachtig zoodat we wel trek hadden in een kopje thee. Dit werd ons daar aangeboden door ’t Gemeentebestuur van Amsterdam en wel zeer uitgebreid. (thee-cake-koekjes-sandwiches-sigaren-sigaretten).

Na hier een uurtje gezellig te hebben doorgebracht werd het gezelschap ontbonden, d.w.z. een gedeelte ging dadelijk met de bus naar Amsterdam terug en het andere deel ging nog met de bus naar Schiphol. Bij het laatste sloot ik me aan want ik was nog nooit op Schiphol geweest, dus kon ik deze gelegenheid niet voorbij laten gaan.

Het zijn daar geweldige gebouwen, complexen en groote terreinen. Voor het restaurant gebruikten we nog een verfrissching en konden we genieten van het steeds binnen komen der machines want al dien tijd dat we er gezeten hebben – bijna een uur – is er geen enkel vliegtuig vertrokken. Dat Schiphol de belangstelling van de Amsterdammers heeft, bleek uit de vele tafeltjes naast de onze waar Moeders gezeten waren met hun haak-of breiwerk en de kinderen in de buurt speelden.

Schiphol, april 1938

Tegen 6 uur vertrokken we weer naar Amsterdam. Een gemeenschappelijke maaltijd had er – wegens te geringe animo – niet plaats, zoodat ieder daar op zijn eigenmanier voor zorgden verder de avond gezellig te hebben doorgebracht en een goeie nachtrust te hebben genoten togen we er de volgende morgen weer op uit maar nu kwam het meer serieuse gedeelte, de vergadering.

Deze werd gehouden in de groote zaal van de Amsterdamsche Maatschappij voor Jonggenmannen, Vondelstraat bij het Leidsche Plein.

Beeldbank Amsterdam

Aan de ingang van de vergaderzaal werd ons een plattegrond van de zitplaatsen voor de diverse provincies uitgereikt, zoodat ieder daardoor direct zijn plaats kon vinden. Groningen bofte, de Afgevaardigden zaten op de 2 rij vanaf het podium, zoodat alle sprekers best waren te verstaan.

Na het teekenen der presentielijst opende de Voorzitter Mr.G.J.Salm, de 152 ste.

Algemeene vergadering met een rede waarin het volgende……

3-4 kantjes vol.

We gaan verder:

Te zijner tijd zou men er in Groningen van hooren want thans kon de Commissie nog niet met een vast omlijnde plan komen.

Na deze meededelingen zegde de Afgevaardigde van Groningen namens zijn departement 100 gulden steun toe.

Verschillende Afgevaardigden voerden hierover nog het woord.

Men gunde het begin wel aan ’t Groningerland maar waarom nu juist Groningen, dat lag zoo geisoleerd, dat was voor de Hollanders eigenlijk onbereikbaar.

Uit elke betooging klonk een toontje “afgunst” waarover alle Groningsche Afgevaardigden plezier hadden tot groot vermaak van het Hoofdbestuur.

De Afgevaardigde van Groningen was het niet met de sprekers eens over de geisoleerde ligging der provincie. Vanuit Amsterdam was men in ruim 3 uren in Groningen wat men altijd lang niet kon zijn als men b.v. naar Dordrecht wilde.

’t Was hier ook al weer, onbekend maakt onbekend.

De Voorzitter dankte voor de groote opkomst; bond ons nogmaals op het hart propaganda voor ’t Nut te maken en wenschte ons een behouden thuiskomst waarna hij de vergadering sloot.

De diesel bracht ons in ruim 3 uur, door een geweldig onweer, naar Groningen en de autobus zorgde dat ik in Ten Boer kwam.

Al met al een zeer prettige en leerzame reis.

De Afgevaagdigde,

H. Dijkstra-Schipper

Ten Boer, 27 september 1938.

DEPARTEMENT VAN ‘T NUT VAN HET ALGEMEEN TEN BOER

Opgericht: ?

Ter ziele gegaan: eind jaren 60 begin 70, van de vorige eeuw.

In 1930 zag het bestuur er als volgt uit:

Voorzitter: W.R.van der Meer, arts en later burgemeester van Ten Boer (1947-57).

Penningmeester: J. Koster (1874-1956), notaris  in Ten Boer en kunstenaar.

F.G. Knol, (1891-1963), fotograaf, mandoline, zang, etc.

 ( samen met Mw. E.J. Huizenga-Onnekes gaven ze lezingen)

E.J. Huizenga-Onnekes (1883-1956), folkloriste.

J.K. de Blëcourt (1899-1970), onderwijzer.

Kascommissie: mej. H. Schipper en dhr. H.A. vd. Zijl (in kas zat een bedrag van 109,03 gld.)

Mej. Henderika Schipper trouwde op 20 aug.1931 met Klaas Dijkstra 

                                                                                        (gemeentesecretaris Ten Boer)

Klaas Dijkstra is op 11 febr. 1945 overleden in Duitsland, Hamburg, Dessauer Ufer.

In de provincie Groningen zijn nog diverse departementen van het Nut actief.


   Noord-Groningen AppingedamBedum,  Duurswold/SlochterenGroningen-HarenHeveskesLoppersumMiddelstumOnderdendam‘t Hoogeland‘t ZandtUithuizenVredewold-Leek

Oost-Groningen BellingwoldeBlijhamGieten e.o. (Drenthe), Hoogezand-Sappemeer,  Nieuwe PekelaNoordbroekOude PekelaVlagtweddeWildervankWinschoten

Wil je meer weten?

kijk dan op de site: nutalgemeen.nl

nb. reistijd met de trein in 1938 Groningen-Amsterdam was ruim

3 uur, nu 81 jaar later, 2 uur.


1 Comment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.