Menu Sluiten

Vergadering mei 1937

Op 18 mei 1937 waren er problemen met de lichtbeelden en een dag later was het geluid slecht en toch nog een verslag van drie kantjes.

Lees hier het volledige verhaal van een onbekende mannelijke afgevaardigde uit Ten Boer.

(uit het archief van Mw. J. Arkema- de Blëcourt)

Verslag van de algemene vergadering op 18 en 19 mei 1937 Van de Maatschappij tot nut van ’t algemeen.


Dames en heren; aangezocht door onze voorzitter ging ik den 18 mei als afgevaardigde op naar de Algemene vergadering van ’t Nut, te houden te Amsterdam en het gebouw voor jonge mannen.

In de buurt van Amsterdam werd kennis gemaakt met een paar mede slachtoffers, doordat deze heeren in enkele Nutspapieren zaten te snuffelen.

Gezamelijk trokken we op naar de vergaderzaal. Door mijn niet grote bekendheid van Amsterdam,

was deze  kennismaking een aangenaam gevoel, om niet langs al te omwegen op de bestemde plaats te komen. De tijd tussen de aankomst van den trein en het begin van de vergadering was dien aard, dat geen omwegen gemaakt konden worden.

ontwerp: Leo Leon / jonge mannen gebouw

We togen dus per tram naar de vergaderzaal.

Deze vergadering was eigelijk meer een gezellige bijeenkomst van de afgevaardigden van ’t Nut.

De voorzitter dhr. G.J.Salm maakte bij de opening bekend dat er door de afdeling Amsterdam in de pauze thee aangeboden zou worden. Dit werd natuurlijk met applaus begroet.

In zijn openingswoord drong de voorzitter er bij de departementen op aan, om, vooral in de kleinere plaatsen, ook een plaatsje in te ruimen voor muziek.

Volgens hem, wordt veel te weinig aandacht geschonken aan muziek. Het was dan ook een verheugend feit, dat het hoofdbestuur den Heer Casper Höweler bereid heeft gevonden, om een 

causerie te houden over: hoe de leek tot meer muziek genieten kan worden gebracht.

De heer Höweler wijst er op, dat de muziek in de laatste 10-15 jaar, door de grammofoon en radio een sterk veranderde sociale en culturele betekenis heeft gekregen.

Wij worden met muziek langs mechanische weg overstroomd. Of het interne genot er ook door is vergroot? Of men innerlijk kan genieten van bv. Jasband door de radio? Of de moderne muziek?

Door het zelf beoefenen van muziek wordt het genot verhoogd en kan het  beter worden doorvoelt; doch ook personen, die geen instrumenten bespelen, kunnen van muziek genieten,

en evengoed de muziek innerlijk aanvoelen. Dit innerlijk aanvoelen of verdieping kan bijgebracht

worden door Volksconcerten, kunstkringen, ook door radio.

Hoevelen zijn er niet, die niet eens onze volksliederen kennen: hoeveel rauwe muziek is tegenwoordig onder de jeugd. Gelukkig worden er op scholen en volksmuziekscholen weer goede muziek bijgebracht. Ook door technisch geschoolden wordt de muziek vaak bedorven, doordat een stuk veel vlugger wordt gespeeld, dan de speler in zijn macht heeft. Hij voelt daar door het stuk niet aan.

Spreker wijst vooral op deze fouten volgens de heer Höweler zou men meer bekend was met de verschillende instrumenten. Hij liet door middel van lichtbeelden verschillende instrumenten zien en ging eenige uitleg geven.

Door te weinig kontact  met de bediening van de projectie, viel dit een beetje in ’t water.

De voorzitter bedankte de Heer Höweler voor zijn causerie en demonstratie en sloot de bijeenkomst, met de hoop dat allen de volgende dag om half tien weer aanwezig zullen zijn.

Na deze vergadering trol een deel der aanwezige naar de witte zaal van Krasnapolski, om het gebruikelijke diner mee te maken.

De verdere avond werd op ieders manier zoekgebracht.

foto: beeldbank Amsterdam

Om half 10 werd op 19 mei de vergadering weer geopend door den voorzitter met een rede, waarvan ik tot mijn spijt zoo goed als niets heb kunnen verstaan en begrijpen.

Daar de indeling van de afgevaardigden in de zaal zoo was gedaan, dat de provincies bij elkaar zaten, zat ik ongelukkigerwijs op de achterste rij en miste daardoor het verband van de rede.

Daar echter deze, onze Nuts vergadering hier in Ten Boer is, na het verschijnen van het Maandblad Nutswerk, kan deze rede door allen gelezen zijn.

De verschilden stemmingen van bestuursleden, alsmede het behandelen van de begrooting liepen

alles van stapel zonder al te veel discussies.

Na de pauze behandelde professor Kohnstamm het onderwerp: Nieuwe wegen voor het vervolgonderwijs.

Ook hiervan ging de klank voor een groot deel verloren door onduidelijk spreker en slechte accoustiek  van de zaal zoodat  ik ook voor deze rede moet verwijzen naar het maandblad juli.

Ik dank u.

Helaas staat er onder het verslag geen naam vermeld.1 Comment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Het modereren van reacties is ingeschakeld. Het kan even duren voordat je opmerking wordt weergegeven.