Menu Sluiten

Terug in de tijd.

De voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van Kindcentrum Ten Boer aan de Riekele Prinsstraat zal gepaard gaan met een twee weken durend archeologisch onderzoek. Met daaraan gekoppeld een speciaal programma voor dorpsbewoners en andere belangstellenden.

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat in de tiende en elfde eeuw mensen hebben gewoond op de voor het kindcentrum bedoelde plek. Om te weten te komen hoe die mensen leefden, en om de middeleeuwse huiswierde waarom het gaat in kaart te brengen, vindt een archeologische opgraving plaats. 

Skatebaan

De archeologische opgraving wordt opgestart zodra de grondwerkzaamheden voor de nieuwe skatebaan op het aangrenzende terrein van start gaan. Koninklijke Sjouke Dijkstra begint 19 augustus met de aanleg van de skatebaan.

Maandag 9 september begint een team van archeologen van MUG Ingenieursbureau aan zijn klus. De archeologische opgraving zal twee weken in beslag nemen.


Tentoonstelling archeologische vondsten

In later stadium worden de archeologische vondsten, voorzien van informatie, tentoongesteld in een vitrine in Bibliotheek Ten Boer (30 september – 6 oktokber) en Medisch Centrum Ten Boer (7 – 13 oktober).

Ook de kinderen die in de toekomst hun intrek nemen in het kindcentrum worden bij de opgravingen betrokken. Kinderopvang Kids2b gaat bijvoorbeeld schatten zoeken in de zandbak, terwijl de leerlingen van de scholen De Huifkar en De Fontein opdrachten met als thema archeologie krijgen.

Archeologen in spƩ helpen mee bij opgravingen eigen school in Ten Boer

Leerlingen van CBS De Fontein en OBS De Huifkar in Ten Boer hebben donderdag en vrijdag meegeholpen tijdens de archeologische opgraving aan de Riekele Prinsstraat in Ten Boer.

De opgraving betreft een middeleeuwse huiswierde, een eenvoudig boerenerf, dat in de 10e en 11e eeuw na Christus bewoond werd.

MUG Ingenieursbureau voert de archeologische opgraving uit in opdracht van de gemeente Groningen als voorbereiding op de bouw van het Kindcentrum Ten Boer. Deze nieuwbouw gaat straks huisvesting bieden aan de scholen CBS De Fontein, OBS De Huifkar en kinderopvang Kids2b.

De bouw van het kindcentrum start medio oktober.

Vindingrijkheid

Leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 kregen op de opgravingslocatie uitleg over wat archeologie nou eigenlijk is, wat er gebeurt tijdens een archeologische opgraving en hoe sporen uit het verleden te herkennen zijn aan de hand van vondstmateriaal. De archeologen rekendeen daarbij een beetje op de vindingrijkheid van de basisschoolleerlingen bij de opdracht om alle vondsten te verzamelen uit de uitgegraven grond, al dan niet met behulp van een metaaldetector. 

Deze vondsten, zoals aardewerk, dierlijk botmateriaal, natuursteen en metaal, nemen ze mee naar school. Daar worden de vondsten gewassen en gesplitst in vondst-categorieƫn. Naar eigen inzicht en met een flinke dosis creativiteit maken de leerlingen vervolgens van een bijzondere of leuke vondst een tekening, schrijven ze er een gedicht of verhaal over of maken ze een stripverhaal over de historische vindplaats. Alles mag. Bij kinderopvang Kids2b wordt spelenderwijs aandacht besteed aan archeologie. Met klei uit de opgraving gaan de kinderen onder begeleiding potjes en figurines maken.

Bronnen: Gemeente Groningen.

Noorderkrant 30 juli en 13 sept. 2019.

Open monumentendag.

en eigen foto’s chvtb.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.